[Is genital examination of preschool girls offensive?] [Article in Norwegian]

Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Sep 20;127(18):2402-4. [Is genital examination of preschool girls offensive?]. [Article in Norwegian] Gulla K, Myhre AK, Bratlid D Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim. kari.gulla@hist.no Diskusjonen omkring rutineundersøkelse av barns underliv er ikke av ny dato. Blant annet gikk den høyt i 1990-årene, den gang i kjølvannet av flere store overgrepssaker. Debatten har nåContinue reading “[Is genital examination of preschool girls offensive?] [Article in Norwegian]”

The Book of Mormon (review)

Theatre Journal. March 2012;64(1):99-101 The Book of Mormon (review). Book, music, and lyrics by Trey Parker, Robert Lopez, and Matt Stone. Directed and choreographed by Casey Nicholaw. Eugene O’Neill Theatre, New York City. 31 May 2011.  Sebesta J. Lamar University A collaboration between Julie Taymor, a theatre artist whom I admire, and two members ofContinue reading “The Book of Mormon (review)”